Våra kunder är våra bästa ambassadörer

Alltid det bästa för kunden, är inte något vi bara säger – vi gör det.

TAM

Bakgrund

TAM ville höja nivån på sin servicelösning varvid man upphandlade alla sina servicetjänster för fastighetsbeståndet i Nacka Strand.

Uppdraget

Området består av 19 fastighetskroppar med olika verksamheter. Uppdraget var att hitta en eller flera parter som kunde höja servicegraden till hyresgästerna, samtidigt som lösningen blev kostnadseffektiv.

Resultat

En framgångsrik helhetslösning med effektiva synergier och kostnadsbesparande kvalitetshöjningar för kunden.

Området består av 19 fastighetskroppar med kontor, polishus, hamnar, mässor, restauranger, skolor, boende, hotell och kontorshotell. Nativus presenterade en lösning som skapade synergier och kvalitetshöjningar för kunden, då Nativus kunde leverera alla tjänster som offererades. TAM valde att ta in Nativus för servicetjänsterna till sina fastigheter och lösningen har nu startat upp och är driftsatt. Den utlovade lösningen fungerar med väldigt bra resultat.

”Efter att vi startat samarbetet med Nativus har de både höjt servicen till våra hyresgäster och samtidigt reducerat kostnaderna för oss som fastighetsägare. Vi är mer än nöjda med den service som Nativus har levererat”.

VD Christoffer Rodin

Östersundshem

Bakgrund

Östersundshem har ett fastighetsbestånd på ett 50-tal fastighetsområden där man främst har bostadshyresgäster.

Uppdraget

Upphandlingar hade på regelbunden basis gjorts enligt LoU. Uppdraget var att upphandla yttre fastighetsskötsel och snöröjning.

Resultat

Utemiljökoncernen Synerco är idag en del av Nativus.

Östersundshem var nöjda med utfallet på upphandlingen, där Synerco var över 1 Mkr billigare än konkurrenterna samt levererade en högre service. Östersundshem har även valt att lägga löpande jobb, så som avflyttningstädningar, rensningar mm, på Synerco på grund av deras snabba service.

”Synerco har en otroligt hög servicegrad och flexibilitet. Vi har anlitat dem i över 15 år och allt blir alltid åtgärdat väldigt snabbt och med god kvalitet. Vi är mer än nöjda”.

Förvaltningschef Ola Ångman

Rikshem

Bakgrund

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsfastighetsbolag med över 30 000 lägenheter. I Östersund har man ett 20-tal fastighetsområden med cirka 2000 lägenheter.

Uppdraget

Rikshem var missnöjda med styrningen från leverantören, det fanns en osäkerhet kring om man fick det man betalade för. Rikshem i Östersund sade upp kontraktet och gjorde en ny upphandling sommaren 2019.

Resultat

Nya ägare tog över verksamheten och utlovade förbättringar. Synerco är idag en del av Nativus nationella leverans.

I och med det nya ägarskapet kunde förbättringar utlovas och genomföras. Exempelvis kom ett ordentligt fastighetsstödsystem på plats, investeringar i kompletterande maskiner gjordes, ISO-certifiering uppnåddes, egenkontroller etablerades etc. Allt detta förbättrades inom den nya verksamheten och Rikshem blev mycket nöjda med utvecklingen och har nu gett Synerco förlängningar och förtroenden på längre sikt.

”Nativus är duktiga och tar sig tid att lyssna på oss som kund. De har bra administration och en hög servicegrad, de agerar snabbt på de åtgärder som krävs. Vi är mycket nöjda”.