Långsiktig och
proaktiv FM

Om Nativus

Nationell partner med 20 års erfarenhet av att utveckla kontors- och fastighetsservice.

Nativus betyder skräddarsytt, vilket är ledordet för hela vår verksamhet. Vår mission är ”alltid det bästa för kunden”.

Servicekoncernen Nativus startades 2018. Bolaget har utvecklats snabbt och startade under slutet av 2019 dotterbolaget Nativus One som fokuserar på FM-lösningar för företag och fastighetsägare. Under 2020 utvidgades verksamheten med lokalvård och man gick under sommaren 2020 ihop med utemiljökoncernen Synerco, för ett heltäckande serviceerbjudande i hela Sverige.

Nativus är en ledande aktör inom FM

Är du ansvarig för en fastighet (förvaltare, chef) eller inköpsansvarig för ett kontor? Kontakta oss gärna. Våra kunder är privata fastighetsägare och köpcentrum, privata företag som hyr eller äger kontor samt offentliga fastighetsägare.

Kontakta oss

Koncern

Bredd och tillväxt

Nativus är en servicekoncern med ett heltäckande erbjudande för fastighetsägare och kontorsföretag i hela Sverige.

Nativus verkar i eget namn på nationell basis, men även under lokala namn på lokala orter eller för specifika tjänsteområden. I Nativuskoncernen ingår bolag inom FM, lokalvård, yttre skötsel etc. Nativus One är FM-bolaget, Synerco-bolagen är den nationella täckningen med flera enheter runtom i Sverige, med tyngdpunkt på lokalvård och utemiljö.

Hållbarhet och certifikat

NATIVUS arbetar för hållbara lösningar som beaktar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I verksamheten tar vi ställning mot korruption, för FN:s mänskliga rättigheter och ger stöd till organisationer som arbetar socialt. Genom våra policyer och processer uppfyller vi i valda delar ISO-standarden 26000, Socialt Ansvarstagande.

Följande policyer utgör grunden för hållbara lösningar och vårt ledningssystem:

Kvalitetspolicy

Nativus levererar service till små och medelstora kunder inom varierande branscher. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar genom

 • väl dimensionerad, hållbar och personlig service
 • engagerad och riskmedveten personal och flexibla processer
 • sömlösa leveranser med beprövade metoder
 • kompetenta samarbetspartners

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

Miljöpolicy

Nativus levererar service till små och medelstora kunder inom varierande branscher. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar inom vilka vi

 • riskvärderar tjänster och leveranser
 • skyddar miljön
 • förebygger föroreningar
 • efterlever bindande krav och
 • ständigt förbättrar miljöprestandan

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

Arbetsmiljöpolicy

Nativus levererar service till små och medelstora kunder inom varierande branscher. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar. Verksamhetens arbetsmiljö ska engagera medarbetare, skapa arbetsglädje och skydda medarbetarens hälsa. Det gör vi genom att

 • introducera nya medarbetare i skyddsrutiner och livsstil
 • kontinuerligt riskbedöma arbetsmiljön och vidta åtgärder
 • samverka med medarbetarna för ständiga förbättringar av arbetsmiljön

Ledning och medarbetare åtar sig att verka för sunda arbetsvillkor och för att följa gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

Lagefterlevnad / Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöföreskriften 2001:1
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 
Antikorruptionspolicy

Nativus levererar service till allt från små och medelstora kunder till börsnoterade bolag inom varierande branscher. I unik teknisk och kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi dennes behov av hållbar service i efterfrågad omfattning.

Verksamheten ska präglas av en hög grad av integritet och etik. Inga mutor av något slag erbjuds, begärs eller tas emot, oavsett form, metod eller syfte accepteras eller betalningar för att påverka myndighetspersoners och andra tjänstemäns utförande av rutinmässiga åtgärder.

Ett absolut förbud gäller mot givande och mottagande av förmån som utgör bestickning eller muta.

Varje medarbetare är skyldig att efterleva detta förbud i sina kontakter med kunder, leverantörer och liknande affärskontakter.

Begränsad gästfrihet av rimlig omfattning i tjänstens utövande accepteras dock i allmänhet som ett led i att skapa affärsrelationer.

Vi erbjuder medarbetare och andra att fritt ta upp farhågor och rapportera brott mot policyn utan att löpa risk för motåtgärder.

Riskerna för korruption ingår i våra riskbedömningar.

Ledning och personal åtar sig att uppfylla policyns principer.

Certifikat
 • SS-EN ISO 9001:2015, Kvalitetsledning
 • SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledning

ISO-certifieringen innebär att en tredje part (Svensk Certifiering) har granskat hur Nativuskoncernen bedriver och utvecklar sin verksamhet inom kvalitet och miljö. 2019 gjordes en grundlig revision där Nativusbolagen gick igenom granskningen utan en enda anmärkning. En ny revision görs årligen för att få behålla certifikaten.

Våra värderingar

Vi gör allt ordentligt – i enlighet med våra värderingar.

Personligt

Ett personligt förhållningssätt är fundamentet i vår ständigt förbättrade serviceleverans, och hjärtat i våra kundrelationer.

Strukturerat

God ordning och struktur är en förutsättning för kvalitet i leveranserna, förtroende från kunder och personal samt grunden för utveckling.

Proaktivt

Vi arbetar proaktivt för att alltid kunna ligga steget före och för att skapa kundvärde, utan att ta upp din tid.

Koncernlänkar

Dotterbolag

Här hittar du länkar till våra dotterbolag inom Nativuskoncernen.

Dotterbolag

Nativus One

Synerco AB

Medarbetare

Vi tror på rätt person på rätt plats, med möjlighet att utvecklas. Våra engagerade medarbetare tar ansvar hela vägen och som kund kan du kan lita på att jobbet blir gjort med glädje och engagemang.

Läs mer