Kostnadsbesparande
FM i särklass

Varför Nativus

Vi ger dig högsta servicegrad till marknadsledande priser.

Nativus hjälper fastighetsbolag och andra företag att öka sina värden genom en optimerad metod för facility management. Vårt proaktiva arbetssätt kombinerat med open books skiljer oss från andra leverantörer.

Du kan välja integrerad facility management eller enstaka servicetjänster. Vi arbetar ständigt med kostnadsbesparande åtgärder och vässar hela tiden vår leverans.

Hur?

Vi gör en grundlig analys av fastighetens eller kontorets kostnader och behov av servicegrad (Servicerevision™). Vi föreslår och implementerar rätt lösning samt tar därefter fullt ansvar för drift och framtida förbättringar. Långsiktigt. Testa oss – få en kostnadsfri analys.

Process

01
Servicerevision™

Sekretessbelagd service- och avtalsgenomgång av kundens aktuella status på kontoret eller fastigheterna.

02
Presentation

Uppställning av proaktivt FM-förslag – färdigt beslutsunderlag till styrelse eller ledningsgrupp.

03
Implementering

Om Nativus får förtroendet att gå vidare ser en utsedd projektledare till att teori blir verklighet.

04
Drift och utveckling

Kundansvarig ser till att den besvärsfria lösningen fungerar, rapporteras och förbättras långsiktigt.

Open books

Öppenhet i alla lägen

Som vår kund kan du känna dig trygg – och ägna dig åt din kärnverksamhet.

Våra servicelösningar baseras på transparent ekonomistyrning genom open books. Vi vet av erfarenhet att öppna kalkyler optimerar förutsättningarna för ömsesidig framgång och konkurrenskraft. Du kan därför vara helt trygg med Nativus serviceleverans.

Open books

Förtroende och öppenhet är grunden för en god affärsrelation. Det skapar vi genom transparenta kalkyler där vi öppet redovisar vinster för alla parter.

Personligt

Det är viktigt för oss att ha personliga relationer till våra kunder och medarbetare. Vi har även ett stort personligt engagemang för en nöjd kund.

Proaktivitet

Det räcker inte att förbättra en leverans vid byte från tidigare leverantör. Vi ligger därför steget före vår kund och erbjuder förbättringar, för att få vara en långsiktig partner.

Integrerad Facility Management

Nativus One stop shop

Vi tar ett tydligt helhetsgrepp: En kontakt, ett avtal, en faktura. Enklare kan det faktiskt inte bli.

Vi erbjuder högkvalitativ Integrerad Facility Management, där vi samordnar dina skräddarsydda servicelösningar för olika tjänster, inom ramen för ett enda avtal. Vi kallar det Nativus ONE – en kontakt för alla tjänster. Vill du prova oss med en enstaka tjänst går det också bra. Vi håller alltid högsta servicegrad oavsett om du väljer Integrerad Facility Management eller Single Services. Prova får du se.

Tjänsteområden

Vi erbjuder en mängd tjänster inom kontor och fastighet.

Lokalvård

Säkerhet

Reception

Trädgårdsskötsel

Larm

Entrémattor

Vaktmästeri

Kontorsmaterial

Fönsterputs

Parkering

Växtservice

Frukt

Bemanning

Miljövård

Vinterunderhåll

Golvvård

Vatten

Förfriskningar

ONE

Fastighetsskötsel

Kontorsmaskiner

Catering

Bud